Vår historie

Med hjerte for studenten, siden 1975

La oss ta deg med på en reise gjennom historien til Stiftelsen Anker, en fortelling om fellesskap, drivkraft og utvikling.

Vårt formål er å tilby gode og rimelige studentboliger til yrkesskoleelever, studenter og lærlinger i Oslo.

I tillegg til studentboliger har vi også overnattingsvirksomheter og næringsutleie. Som en selvstendig stiftelse legger vi vekt på økonomisk bærekraft der inntektene fra vår kommersielle drift subsidierer studentboligene.

Vi er ikke bare en eiendomsutvikler; vi er dedikert til å skape positive bomiljø som bidrar til økt trivsel for de som bor, jobber og ferdes i området.

Item 1 of 4

Hvor kommer navnet Anker fra?

Ankerløkka var en byløkke i Kristiania og utgjorde opprinnelig et større område vest for Akerselva.    

Løkka var en samling av flere mindre løkker og ble opprinnelig kalt Trælevolden, og senere Hausmannsløkken. Den fikk navnet Ankerløkken da den samlede eiendommen ble kjøpt av Karen og Christian Ancher. Løkka gikk senere videre til sønnen Peder Anker, som i 1923 solgte området mellom Hausmannsgate og Akerselven til kommunen. 

Ankerløkka har historisk vært sted for blant annet skole, kirkegård, gassverk, furasjetorg og bussterminal, og er nå et hjem for mange studenter.  

Ankerløkka har historisk vært sted for blant annet skole, kirkegård, gassverk, furasjetorg og bussterminal, og er nå et hjem for mange studenter.  

1970- tallet

Den historiske reisen  

Stiftelsen Anker (Anker STI) ble etablert i 1970 av Oslo Kommune, LO og NHO (Norsk Arbeidsgiverforening), med et formål om å forbedre boligsituasjonen for studenter og lærlinger i Oslo. I 1975 åpnet stiftelsen ”Yrkesskolenes Hybelhus” (senere Anker Studentbolig) med 758 studentboliger på Ankerløkka. På denne tiden var det kun studenter som kunne søke om studentbolig i byen, og det var lange ventelister. I de nye boligene på Ankerløkka var spesielt yrkesskoleelever velkomne.   

1980-tallet

Ny satsing

Etter få år i drift ble det tydelig at mange studenter valgte å dra hjem på sommeren for å spare penger, som førte til at studentboliger på Ankerløkka sto tomme. For å opprettholde inntjeningen på sommeren måtte stiftelsen derfor tenke nytt.

Studentboliger ble brukt til kommersiell hotellvirksomhet under sommersesongen, under navnene Albert og Albertine. Innen 1985 utviklet det seg til et helårs hotell, i dag kjent som Anker Hotel. I de tidlige årene inkluderte hotellets fasiliteter et diskotek, en liten à la carte-restaurant, catering, en bar og en kafeteria ved navnet Hjulet. Kafeteriaen serverte frokost og en rimelig middagsbuffet for studentene på Ankerløkka.

Det strategiske skiftet mot kommersiell hotelldrift gjorde det mulig for stiftelsen å tilby studentboliger til lavere priser enn i det private utleie markedet. Den nye tilnærmingen ga også nytt liv til Ankerløkka.

1990-tallet

Tøffe tider

Begynnelsen av nittitallet var preget av økonomiske utfordringer. Grunnet underslag på 25 millioner kroner var det det nødvendig å redusere kostnader for å opprettholde normal drift.

Anker Hotel måtte stenge à la carte-restauranten, diskoteket og buffeten for studenter. Utfordringene på nittitallet hadde ringvirkninger som var synlig i årene som fulgte.

Kjøkkenet på Anker Hotel, anno 1985

Kjøkkenet på Anker Hotel, anno 1985

Ny ledelse påtok seg utfordringen med å revitalisere økonomien. Den nye strategien la vekt på ekspansjon og kostnadseffektivitet.

2000-tallet

Et vendepunkt

Inngangen til det nye årtusenet markerte et vendepunkt for stiftelsen. Fra 2001 til 2003 utvidet stiftelsen sin portefølje med 300 studentboliger på Ankerløkka. Nye næringslokaler i første etasje fornyet de tidligere kritiserte fasadene mot Storgata og Hausmannsgate.

"Ankerkvartalet har vært hovedstadens minst trivelige i lang tid. Nå er det over. Etter ombyggingen og oppussingen er området på vei til å bli trivelig og svært urbant"
-NE Nyheter, 2003

Anker Hostel flyttet inn i Storgata 53A og ble et rimelig alternativ for unge reisende til Oslo.

Anker Hostel, 2006

Anker Hostel, 2006

I 2009 åpnet nye studentboliger på Trondheimsveien 37 og Wilses gate 3A og B. Tross skepsis fra ansatte, ble de nye lokasjonene utenfor Ankerløkka en stor suksess med lange ventelister.

Wilsesgate 3

Wilsesgate 3

2010s

Transformasjon

Gode erfaringer på 2000-tallet banet vei for et blomstrende tiår.

Ved å oppnå økonomisk stabilitet kunne stiftelsen utvide ytterligere med flere lokasjoner. Dette ledet til anskaffelsen av Københavngata 10, tidligere Bergene Sjokoladefabrikk.

Inspirert av suksessen på Ankerløkka ble Københavngata 10 også et flerbruksbygg med leiligheter og sovesaler for overnattingsgjester og 284 leiligheter for studenter. Målet var å skape et dynamisk sted for både studenter og reisende. Det nye konseptet åpnet offisielt dørene i 2013.

Gøteborggata 8B

Gøteborggata 8B

Etterspørselen etter studentboliger i Oslo var fortsatt like gjeldende. I 2018 åpnet stiftelsen 133 studentboliger i Gøteborggata 8 B, tidligere Freia sjokoladefabrikk. Utviklingen fortsatte med et nybygg i Sandakerveien 76 med til sammen 386 nye studentboliger i 2019.

Sandakerveien 76

Sandakerveien 76

I den siste delen av tiåret bydde på interne utfordringer. Med økt fokus på arbeidsmiljø tok en ny ledelse over styringen. Med fornyet strategi gikk stiftelsen inn i en ny periode med prioriteringer innen vekst, bærekraft, digitalisering og effektivisering av driften.

2020-tallet

Fremtiden er lys

Året 2020 startet brått med utfordringer knyttet til Corona epidemien. Studenter var ikke lenger bundet til byen og boliger ble stående tomme. Likevel valgte flertallet av studentene å bli værende i Oslo med håp om at samfunnet skulle gjenåpne.

Gjenåpningen av Oslo resulterte i en betydelig økning i etterspørselen etter både studentboliger og hotellrom. Med en økning i aktivitetsnivåene fant stiftelsen fornyet inspirasjon for å fremme hvert aspekt av organisasjonen. Dette innebar konseptutvikling, oppussing av Anker Hotel, studentboliger og videre revitalisering av Ankerløkka.

Refurbished hotel room at Anker Hotel

Refurbished hotel room at Anker Hotel

Ny resepsjon for Anker Apartment åpnet i 2023

Ny resepsjon for Anker Apartment åpnet i 2023

Anker Studentbolig samlet sine servicefunksjoner og opprettet nye fellesareal for studentene på Ankerløkka.

Renoverte studentboliger på Ankerløkka

Renoverte studentboliger på Ankerløkka

Nye servicetorget

Nye servicetorget

Servicetorget

Servicetorget

Stiftelsen Anker går en lys og spennende fremtid i møte. Med et solid fundament er vi klare for å møte morgendagens utfordringer. Vi vil fortsette å tilby et godt, trygt og rimelig hjem for studenter i årene som kommer.

Item 1 of 5

 Gjennomførte prosjekter

2020-2024: Oppussing av Studentboliger på Ankerløkka
2022: Etablering av Servicetorget med samlede fasiliteter for studenter
2022: Kjøp av Platousgate 14-16
2023: Etablering av energibrønner Københavngata 10, 1 million kwh energi produsert årlig
2023: Ankerløkka knyttes til fjernvarme for å redusere Co2
2023: Implementering av digitalt nøkkelsystem for studenter (Ilock/Guestcompass)
2023: Nye bærekraftige løsninger for avfall
2023: Oppussing på Anker Hotel: Ny frokostbuffet og hotellrom
2023: Åpning av ‘Study Space’ i Hausmannsgate 8E

Pågående prosjekter

2024-2025: Oppussing av resterende hotellrom på Anker Hotel
2023-2024: Skiltplan for Ankerløkka og Københavngata 10
2023-2024: Oppussing av 130 studentboliger i Storgata 61
2023-2024: Ankertorget gjenoppstår og indre gårdsplass vil bli et rekreasjonsområde og sosial møteplass for beboere.
2024: Konseptutvikling på Københavngata 10
2024: Utbedring av takterrasser på Ankerløkka
2024: Utbygging av nye studentboliger på Platous gate

Gjennomgående i vår historie er engasjementet for studentene. Vårt formål er like viktig i dag som da stiftelsen ble opprettet.

Med hjerte for studenten, siden 1975.